Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Đức (Vietnamese German Dictionary)
tra


[to consult] konsultieren, um Rat fragen, zuziehen


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.