Recent Searchs...
一直 hence mẹ 讲座 sternutative genus epilachna alizarin yellow 一致 đài loan sensible slight sequential steppe methodism overabundant close a deal/sale overdone landscaper hole flat mang 表情 bliss 显示 衰弱 malawi archaebacterium alter felt 情绪 ăn cắp êm tai academy apologue baking chung tình equality haram heedless improbable invariant monotonous penny-pinching quay wrongly abeyant baby buggy canh dàn xếp debunk
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.